Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
problem cozme Maki | Endüstriyel Çözümler Problem Çözme Karar Alma ve İnisiyatif Kullanma Eğitimi:

Problem Çözme Karar Alma ve İnisiyatif Kullanma Eğitimi

Eğitim Süresi : 2 Gün

Eğitim İçeriği :

 • Problem, Karar ve İnsiyatif Kavramları
 • Risk, Belirsizlik ve Karmaşıklık
 • Problem Çözme ve Karar Verme İlişkisi
 • Problemin Yapısı
 • Problem Çözmede Başarısızlık Nedenleri
 • Problem Çözmenin Önündeki Engeller (Algı, İfade, Duygular, Zeka, Yaratıcı Düşünme)
 • Problem Çözme Süreci
 • Problem Çözme Yaklaşımları
 • Analitik ve Yaratıcı Düşünce
 • Karar Verme Modelleri (Rasyonel, Sınırlı Rasyonel, Sezgisel)
 • Karar Verme Tuzakları
 • Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler
 • Karar Verme Stilleri
 • Fikir Üretme Teknikleri
 • İnisiyatif Kullanma ve Kullandırma
 • İnisiyatif Kullandırmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar