Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Untitled 321 Maki | Endüstriyel Çözümler Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Maki Endüstriyel Çözümler, müşteri talepleri doğrultusunda;
 • Yalın Üretim Teknikleri ve Yalın Dönüşüm
 • Süreç İyileştirme Yöntemleri
 • ERP Kurgu ve Kurulumu
 • Depo ve Stok Yönetimi
 • Enerji Verimliliği
 • ISO 9001 Kurgu ve Kurulumu
 • Proje Yönetimi Danışmanlığı
 • Devlet Teşvikleri Danışmanlığıdevlet tesvikleri Maki | Endüstriyel Çözümler Danışmanlık Hizmetleri

  Ticari ilişkilerin, Arge’nin, Üretim Sistemlerinin gelişmesi için çok sayıda devlet teşviki bulunmaktadır.

  Maki Endüstriyel Çözümler;

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlanan ve müşterimize en uygun devlet teşviklerinin araştırılıp, belgelendirilmesi, raporlandırılması ve devlet teşviğinden yararlanılması aşamasındaki yönetsel faaliyetlerin yürütülmesi işlemlerinin tamamının yürütülmesi işlemlerini kapsamaktadır.

  Devlet Teşviki Desteği ile;

   • Proje Hibe Desteği

   • Makine-Tezhizat Desteği

   • Seyahat Giderleri Desteği

   • Tasarım Hizmetleri Desteği

Proje Yönetimi Danışmanlığı

proje yonetmeligi Maki | Endüstriyel Çözümler Danışmanlık Hizmetleri

Projelerdeki tasarım, satın alma, imalat, montaj, ve sevkiyat gibi tüm süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesi projelerin maliyetleri için oldukça önemli bir husustur.

Maki Endüstriyel Çözümler;

Proje başlangıcından, bitişine kadar tüm takip edilmesi ve süreçlerin proje iş planına uygun biçimde müşteriye teslim edilmesi konusunda proje bazlı faaliyetlerde müşterilerimize hizmet vermektedir. Tüm süreçlerde raporlama yapılarak tüm işleyişten danışanlarımızın haberdar olması sağlanmaktadır.

Etkin Proje Yönetimi ile;

 • Etkin Proje Yönetimi
 • İş Gücünün Etkin Kullanımı
 • Proje Maliyetlerinin Kıyaslanması
Endüstri 4.0 Çözümleri

endustru Maki | Endüstriyel Çözümler Danışmanlık Hizmetleri

Maki Endüstriyel Çözümler, verileri, nesnelerin interneti teknolojisiyle anlık alarak analizini yapan ve ilgili kişilerle iletişimini sağlayan sistemlerin kurgu, kurulum hizmetlerini vermektedir.  Nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0 çözümleri ile birlikte üretim alanından üretilen ürün sayısı, hatalı üretim sayısı, hat duruş sayısı gibi üretim kapasitesi için önemli verilerin anlık alınması sağlanmaktadır.

Fabrika, Hat ve Proses Kurulumu

fabrika hat ve proses kurulumu Maki | Endüstriyel Çözümler Danışmanlık Hizmetleri

Fabrika kurulumu aşamasında, optimum üretim seviyesini yakalamak, taşıma ve hasar gibi kayıpları minimize etmek amacıyla hat ve proses kurulumunun doğru kurgulanması önem taşımaktadır.

Maki Endüstriyel Çözümler;

Müşterinin süreçlerini inceleyerek, birbiri ardı sıra gelen işlemleri de göz önünde bulundurularak optimum üretim seviyesini yakalamak amacıyla hat ve proses kurulumu alanında uzman Endüstri Mühendislerimiz ile gerçekleştirmekteyiz.

Fabrika, Hat ve Proses Kurulumu İle;

 • Etkin Süreç Yönetimi
 • Kayıp Zamanların Minimizasyonu
 • Maksimum Üretim Kapasitesi
 • Etkin İşgücü Yönetimi
ISO 9001 Kalite Sistem Kurulumu:

maki endustriyel iso Maki | Endüstriyel Çözümler Danışmanlık Hizmetleri

Etkin bir kalite yönetimini tanımlayan standart olan ISO 9001 belgesi almaya hak alan kuruluşların, ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. 

Maki Endüstriyel Çözümler;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulması için gerekli süreçlerin belirlenmesi, prosedür ve talimatların oluşturularak, belgelendirme sürecinde müşterilere destek olmaktadır. 

​Müşteri süreçlerini şirket dışından bir göz olarak inceleyerek dokümante edilmesi amaçlanır.

ISO 9001 Kalite Sistemi ile;

 • Etkin Kalite Yönetim Sistemi
 • Prosedürlere Uygun İşleyiş
 • Şirket Sürdürülebilirliği
 • Etkin İletişim Ağı
Enerji Verimliliği

enerji verimliligi Maki | Endüstriyel Çözümler Danışmanlık Hizmetleri

Üretilen ürünlerin kalitesinden, sayısından ödün vermeksizin aynı ürünü daha düşük enerji sarfiyatı ile üretmek üzere yürütülen faaliyetlerin tümüdür.   

Maki Endüstriyel Çözümler;

Alanında uzman ve Enerji Bakanlığı onaylı Enerji Yöneticileri tarafından müşterinin tüm tüketimlerinin incelenerek, enerji kayıplarının azaltılması, tasarruf yöntemlerinin araştırılması ve fizibilite haline getirilmesi sürecini kapsamaktadır. Gerekli durumlarda ekipman (fan, kompresör, motor vb.) değişimi ve iyileştirilmesi de enerji verimliliği kapsamında değerlendirilmektedir.

Enerji Verimliliği ile;

 • Enerji Tüketimlerinin Azaltılması
 • Enerji Maliyetlerinin Azaltılması
 • Yüksek Kar Marjı ile Üretilen Ürünler
 • Karbon Salınımının Azaltılması
Depo ve Stok Yönetimi

maki endustriyel depo stok Maki | Endüstriyel Çözümler Danışmanlık Hizmetleri

Hammaddeden, mamul malzemeye kadar olan tüm süreçlerdeki stokların yönetilmesi, güncellenmesi, takip edilmesi ve otomatikleştirilmesi için yapılan faaliyetler bütünüdür. 

Maki Endüstriyel Çözümler;

Müşterinin ürün gruplarını inceleyerek, kullanıma uygun stok kodlarının geliştirilmesi, minimum stok miktarlarının belirlenmesi, depo içi ve depo dışı stok hareketlerinin kontrol edilmesi ve mümkün olan en düşük maliyetle depo süreçlerinin yönetilmesi konusunda destek sağlanması hedeflenmektedir.

Depo ve Stok Yönetimi ile;

 • Stok ve Envanter Kontrolü
 • Minimum Stok Miktarlarının Belirlenmesi
 • Depo Alanlarının Verimli Kullanılması
 • Depoda 5S Faaliyetlerinin Uygulanması
 • Stok Kodlarının Geliştirilmesi
ERP, MRP, CRM Kurgu ve Kurulumu:

maki endustriyel erp Maki | Endüstriyel Çözümler Danışmanlık Hizmetleri

Değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlamak ve kurumsallaşmak için önemli adımlardan biri olan dijitalleşmedir. Bu süreçte de şirketlerin kurumsal kaynak planlaması yapması için program ve sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Maki Endüstriyel Çözümler;

Müşteri süreçlerini inceleyerek, müşteriye en uygun süreç yazılım kurgusunun yapılarak, kullanıma elverişli ve hızlı çözümler sunmayı hedeflemektedir.

ERP, MRP ve CRM Kurulumu İle;

 • Süreç İzlenebilirliği
 • Etkin Süreç Yönetimi
 • Şirket İçi Etkin İletişim
Süreç İyileştirme Yöntemi:

surec iyilestirme yontemleri Maki | Endüstriyel Çözümler Danışmanlık Hizmetleri

Süreç Analizi, mevcut durumlardan yola çıkılarak üretim süresindeki, değer yaratan ve değer yaratmayan unsurların belirlenip, katma değer yaratmayan iş adımlarını minimize ederek, sürecin daha etkin ve verimli hale getirilmesidir.

Maki Endüstriyel Çözümler;

Müşterinin mevcut süreçlerini inceleyerek, varsa dar boğazları analiz eder ve müşteri prosesini iyileştirmek için optimal sonucun ortaya koyulmasını sağlar. Yapılacak iyileştirmelerde kullanılacak yöntemler tanımlanarak açık nokta kalmaması sağlanır.

Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme İle;

 • Etkin Süreç Yönetimi
 • Kayıp Zamanların Minimizasyonu
 • Maksimum Üretim Kapasitesi
 • Etkin İşgücü Yönetimi
Yalın Üretim Teknikleri ve Yalın Dönüşüm :

maki endustriyel yalin uretim Maki | Endüstriyel Çözümler Danışmanlık Hizmetleri

Yalın Üretim, hızla gelişen teknolojiyi de kullanarak;

 • Ürünlerde değer yaratmak,
 • İsrafları engellemek,
 • Maliyetleri azaltmak,
 • Üretim alanını verimli kullanmak,
 • Mevcut iş gücünü etkin kullanmak,
 • Kalite seviyesini yükseltmek,

gibi hedeflere ulaşmak için uygulanan sürekli iyileştirme faaliyetlerinin bütünü olarak tanımlanabilir.

Maki Endüstriyel Çözümler;

Müşteri proseslerini inceleyerek, müşterinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Kaizen, 5S, Poke Yoke gibi yalın üretim tekniklerini kullanarak müşteri süreçlerini iyileştirmek için alanında uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Yalın Üretim İle;

 • Maksimum Üretim
 • Maksimum Kar
 • Minimum Maliyet
 • Minimum Zaman
 • Minimum İş Gücü
 • Minimum Hammadde