Skip to content Skip to footer

Kurumsal Eğitim Hizmetleri

Maki Endüstriyel Çözümler olarak;

 • Yalın üretim Teknikleri Eğitimi
 • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi 
 • 5S Eğitimi
 • Kaizen Eğitimi
 • Üretim Planlama Eğitimi
 • Zaman Yönetimi Eğitimi
 • Enerji Bilinci Eğitimi
 • Teknik Enerji Sistemleri Hesapları Eğitimi
 • İş Hayatında Etkili İletişim Eğitimi
 • Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Eğitimi
 • Beden Dili Eğitimi
 • Geometrik Ölçü ve Toleranslandırma Eğitimi
 • İş Etüdü Eğitimi
 • Depo Kurulumu ve Yönetimi Eğtiimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
 • Raporlma Eğitimi
 • İş Mükemmelliği Eğitimi
 • Karar Alma ve İnisiyatif Kulanma Eğitimi
 • Müzakere Becerileri ve Çatışma Yönetimi Eğitimi
 • ETkili Sunum Teknikleri Eğitimi
 • Mutlu Müşteri-Güçlü İletişim Teknikleri Eğitimi
 • Takım Çalışması Eğitimi
 • Motivasyon Eğitimi
Teknik Hesapları Eğitimi
maki endustriyel enerji bilinci Maki | Endüstriyel Çözümler Kurumsal Eğitim Hizmetleri

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim İçeriği:

 • Enerji Nedir?
 • Enerjinin Önemi
 • Enerji Kullanımı
 • Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliği
 • Enerji Yönetimi Temel Hesaplamaları
  • -Fan Hesaplamaları
  • -Basınçlı Hava Hesabı
  • -Yakıtlar ve Yanma
  • -Pompa Hesaplamaları
  • -Fırınlar
  • -Kazanlar
  • -Fırınlar
  • -İzolasyon
  • -Kojenerasyon
 • Uygulamalar
Zaman Yönetimi Eğitimi:
maki endustriyel zaman yonetimi Maki | Endüstriyel Çözümler Kurumsal Eğitim Hizmetleri

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim İçeriği:

 • Zaman Kavramı
 • Zaman Yönetiminin Önemi
 • Kişisel Zaman Yönetimi
 • İş Zamanı Yönetimi
 • Öncelikleri Sıralama
 • Planlama
 • Zaman Yönetimi Teknikleri
Üretim Planlama Eğitimi:
zaman yonetimi egitimi Maki | Endüstriyel Çözümler Kurumsal Eğitim Hizmetleri

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim İçeriği:

 • Üretim Sistemleri Temel Kavramları
 • Üretim Sistem Modelleri
 • Üretim Planlama Kavramları
 • Üretim Planlama Stratejiileri
 • Kapasite Planlaması
 • Üretim Çizelgeleme
 • Satış Tahminleri
 • Stok Yönetimi ve Stok Tahminleri
 • Kapasite İhtiyacı Çıkartma
 • Hat Dengeleme
 • Üretim Planlamada Kullanılan Yazılımlar
Kaizen Eğitimi:
maki endustriyel kaizen Maki | Endüstriyel Çözümler Kurumsal Eğitim Hizmetleri

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim İçeriği:

 • Kaizen Tanımı ve Tanıtımı
 • İyileştirme ve Sürekli İyileştirme
 • Kaizende Katılım
 • Kaizen Uygulamaları
 • Kaizen Faydaları
 • Kaizen Yaklaşımının Örnekleri
5s Eğitimi:
maki endustriyel 5s Maki | Endüstriyel Çözümler Kurumsal Eğitim Hizmetleri

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim İçeriği:

 • 5S’in Tanımı
 • 5S’in Amacı
 • 5S’in Adımları
  • -Seiri
  • -Seiton
  • -Seiso
  • -Seiketsu
  • -Shitsuke
 • 5S Uygulamaları
 • 5S’in Kazanımları
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi:
maki endustriyel problem cozme teknikleri Maki | Endüstriyel Çözümler Kurumsal Eğitim Hizmetleri

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim İçeriği:

 • Problemin Tanımlanması
 • Veri Toplama
 • Sayısal Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi
 • Balık Kılçığı Yöntemi
 • Nominal Grup Tekniği
 • Beyin Fırtınası
 • Zihin Haritalama
 • Kök Neden Analizi
 • 5N 1K
 • Öncelikler Matrisi
 • SWOT Analizi
 • G8D
 • TRIZ
 • 6 Sigma
 • PUKO Döngüsü
 • Kalite Çemberleri
Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi:
maki endustriyel yalin uretim teknikleri Maki | Endüstriyel Çözümler Kurumsal Eğitim Hizmetleri

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim İçeriği:

​Yalın Üretimde Kullanılan Yöntemler;

 • Yalın Üretim Nedir?
 • Yalın Düşünce Nedir?
 • Yalın Üretimin Karakteristikleri
  • -Tek Parça Akışı
  • -Kanban Sistemi
  • -Heijunka
  • -Jidoka
  • -Andon
  • -Poke-Yoke
  • -5S
  • -Görsel Kontrol
  • -Toplam Verimli Bakım
  • -Kaizen 
Müşteri-Güçlü İletişim Teknikleri Eğitimi:

Eğitim Süresi : 1 Gün

Eğitim İçeriği:

 • Müşteri Memnuniyeti Temel Kavramlar
 • Müşteri İle Empati ve İletişim Kurma
 • Müşteri Beklentisinin Anlaşılması
 • Müşteri Memnuniyetini Sağlama
 • İyi Müşteri Deneyimi Sağlayanların Ortak Özellikleri
 • Müşteri Memnuniyeti Ölçme Teknikleri
  • -Fokus Grupları
  • -Danışma Panelleri
  • -Anket
  • -Kritik Olay tekniği
  • -Benchmarking
 • Müşteri Sadakati Modelleri
  • -Davranışsal Sadakat Modeli
  • -Tutumsal Sadakat Modeli
  • -Özelliklerle Koşulları Birleştiren Sadakat Modeli
Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi:
etkili sunum Maki | Endüstriyel Çözümler Kurumsal Eğitim Hizmetleri

Eğitim Süresi : 1 Gün

Eğitim İçeriği :

 • Sunum Nedir?
 • Sunumu Oluşturan Temel Unsurlar
 • İçerik Hazırlama
  • -Planlama (Giriş, Sunum, Özet, Kapanış)
  • -Şekli Kurallar
  • -Görsellik
  • -Sunumun Etkileşimli Hareket Planı
 • Sunuma Hazırlık
  • -Kontroller
  • -İzleyiciyi Tanımak
  • -Sunumun Etkileşimle İşlevselleşmesi
 • Etkili Sunum Yapma Yöntemleri
 • Sıkça Yapılan Hatalar
Müzakere Becerileri ve Çatışma Yönetimi Eğitimi:
muzakere becerileri Maki | Endüstriyel Çözümler Kurumsal Eğitim Hizmetleri

Eğitim Süresi : 2 Gün

Eğitim İçeriği :

 • Çatışma Sebepleri ve Türleri
 • Çatışma ve Müzakere Tarzları
 • Uzlaşmacı İletişim
 • “Çatışma”dan “Uzlaşma”ya Giden Yolda Müzakerenin Önemi
 • Müzakere Kavramının Temelleri
  • -Oyun Teorisi ve Modeli
  • -Psikoloji Teorisi ve Modeli
  • -Bütünsel Yaklaşım
 • Müzakere Yönetim Süreçleri
  • -Çekirdek Amaçlar ve Çerçeve Amaçlar
  • -Seçilen Yöntemlere Göre Sınıflandırılan Amaçlar
  • -Müzakere Sürecinde “Dengeli ve Esnek Amaçlar”
 • Müzakerenin Aşamaları
 • Müzakerenin Yapısı
 • Müzakere Yönetiminde Taktik Süreci
 • Anlaşmanın Uygulanması
 • İlkeli Müzakere
Problem Çözme Karar Alma ve İnisiyatif Kullanma Eğitimi:
karar alma Maki | Endüstriyel Çözümler Kurumsal Eğitim Hizmetleri

Eğitim Süresi : 2 Gün

Eğitim İçeriği :

 • Problem, Karar ve İnisiyatif Kavramları
 • Risk, Belirsizlik ve Karmaşıklık
 • Problem Çözme ve Karar Verme İlişkisi
 • Problemin Yapısı
 • Problem Çözmede Başarısızlık Nedenleri
 • Problem Çözmenin Önündeki Engeller (Algı, İfade, Duygular, Zeka, Yaratıcı Düşünme)
 • Problem Çözme Süreci
 • Problem Çözme Yaklaşımları
 • Analitik ve Yaratıcı Düşünce
 • Karar Verme Modelleri (Rasyonel, Sınırlı Rasyonel, Sezgisel)
 • Karar Verme Tuzakları
 • Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler
 • Karar Verme Stilleri
 • Fikir Üretme Teknikleri
 • İnisiyatif Kullanma ve Kullandırma
 • İnisiyatif Kullandırmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İş Mükemmelliği Eğitimi:
is mukemmelligi Maki | Endüstriyel Çözümler Kurumsal Eğitim Hizmetleri

Eğitim Süresi : 2 Gün

Eğitim İçeriği :

 • İş Mükemmellik Kavramı
 • Mükemmelliğin Sonuçları
 • Motivasyonun Önemi
 • Motivasyonu Arttırmak
 • Farkında Olma
  • -Öz Disiplin Oluşturmak
  • -Kendi Gücümüzü Keşfetmek
  • -Güçlü Yanlarımızı İşe Aktarmak
 • Düzenli Olma
  • -Hayat Hedeflerimizi Belirlemek
  • -Saatlerin Esiri Olmamak
  • -Kişisel Verimliliği Arttırmak
  • -Önceliklerimizi Doğru Belirlemek
  • -Zamanın Kalitesini Arttırmak
  • -Doğru Planlama Yapmak
 • İnisiyatif Kullanma
  • -Bireylerarası İletişimde Etkililik
  •  -İletişim Tarzlarımız
  • -İlişkileri Yönetmek
  • -Etkili Müzakere Becerileri
  • -İş Başarısı için Kurallar
  • -Kendimizle Barışık Olmak
 • İşlerin Derinliğine Girme
 • Zihnin Hassas Olması
 • Önemsizlerin Önemsenmesi
Raporlama Eğitimi:
raporlama Maki | Endüstriyel Çözümler Kurumsal Eğitim Hizmetleri

Eğitim Süresi : 1 Gün

Eğitim İçeriği :

 • Raporlama
 • Raporlama Yapmanın Amaçları
 • Rapor Hazırlamada Göz Önünde Bulundurulması Gereken Faktörler
 • Başarılı Bir Raporun Özellikleri
 •  Rapor Çeşitleri
 • Rapor Yazma Teknikleri
 • Raporlama İçin Bilgi Toplama ve Bilgilerin Organizasyonu
 • Raporlamaya Hazırlık Çalışmaları
 • Raporun Taslağının Oluşturması,
 • Rapor Verilerini Düzenleme ve Raporun Sunumu
 • Raporlamanın Etkinliğini Arttırma Yöntemleri
 • Raporlama Problemleri
 • Raporlamada Yapılan Hatalar
Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi:

Eğitim Süresi : 1 Gün

Eğitim İçeriği :

 • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • -Tedarik Zinciri Yönetiminde Temel Fonksiyonlar
  • -Tedarik Zinciri Yönetimi Yapısı
  • -Tedarik Zinciri Yönetimi İşleyişi ve Stratejileri
  • -Tedarik Zinciri Rekabet Olanaklarının Artırılması
 • Tedarik Zincirinde Planlama
  • -Yapısal Problemler
  • -Talep Tahmini Yöntemleri
  • -Ürünlerin Fiyatlandırılması
  • -Envanter Yönetimi
  • -Tedarik ve Tedarikçi Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Üretim ve Dağıtım Süreçleri
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Performans Yönetimi
  • -Müşteri Hizmet Düzeyi Ölçütleri
  • -İçsel Verimlilik ve Etkinlik Ölçütleri
  • -Talep Esnekliği Ölçütleri